Taneční škola Let´s dance
" tancuj pro radost "

+420 602 238 029 | svecenyp@seznam.cz
O nás | Kontakt


Taneční škola Let´s dance | Taneční klub Let´s dance, z.s.
Art Camp | Kurzy | Akce | Fotogalerie


Taneční klub Let´s dance, z.s.


Kdo jsme...

Taneční klub Let´s dance, z.s. je nezisková organizace zřízená za účelem podpory sportu a volného času dětí a mládeže, zapsaná jako spolek do veřejného rejstříku. Jeho členy jsou především děti a mládež, ale i dospělí nebo zdravotně znevýhodnění občané, kteří mají zájem naplňovat cíle a účel spolku. Kromě tanečního sportu na rekreační i výkonnostní úrovni podporuje spolek i další volnočasové aktivity jako jsou např. výtvarné činnosti, jazyky, jóga, turistika, cykloturistika a další.

Stanovy Tanečního klubu Let´s dance, z.s. [PDF]

Aktuální výpis ze spolkového rejstříku

Členství v TK Let´s dance, z.s.

Členem spolku se stane každý občan ČR, cizinec či osoba bez státní příslušnosti, který v přihlášce, kterou přistupuje ke spolku potvrdí, že souhlasí s účelem, cíli a úkoly spolku, chce se aktivně podílet na jejich realizaci a zaváže se dodržovat stanovy a ostatní dokumenty spolku. Součástí přihlášky je zaplacení členského příspěvku - pro rok 2023 je to 200,- Kč - na účet klubu 5922922389/0800 (na tento účet plaťte pouze členské příspěvky; do zprávy pro příjemce uveďte jméno za koho platíte (člena), variabilní symbol: rodné číslo člena).

Přihláška do Tanečního klubu Let´s dance, z.s.

Hlavní cíle spolku

Cílem spolku je metodicky a organizačně podporovat rozvoj tanečního sportu i jiných volnočasových aktivit, hájit zájmy svých členů a prosazovat jejich oprávněné požadavky.

Vytvoření prostoru pro vhodné využívání volného času a tím zajištění široké základny zejména v kategoriích dětí a juniorů.

Podpora sportu a estetické výchovy, podpora kulturního a společenského života dětí a mládeže a zdravotně znevýhodněných občanů.

Taneční škola Let´s dance
Průhon 69, 289 04 Vrbice
602 238 029
svecenyp@seznam.cz